Rigaku Reagents, Inc.(旧 Emerald Bio)

タンパク質結晶化用試薬 10080シリーズ

※お見積書はカートで印刷できます

特徴

 • タンパク質結晶化用試薬です。

共通仕様

 • 研究分野:創薬研究
 商品イメージ アズワン品番 商品名 型番 入り数 標準価格
(税抜)
WEB価格
(税抜)
アズワン在庫[?]
[サプライヤ在庫]
備考 数量
89-4929-24 PEG 20000, 30%(w/v), 100 mL 1008010
1008010 1個 19,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-25 PEG 20000, 30%(w/v), 250 mL 1008011
1008011 1個 32,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-26 Xylitol, 30%(w/v), 100mL 1008012
1008012 1個 13,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-27 Xylitol, 30%(w/v), 250 mL 1008013
1008013 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-28 Pentaerythritol ethoxylate (3/4 EO/OH), 100 mL 1008014
1008014 1個 15,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-29 Pentaerythritol Ethoxylate (3/4 EO/OH), 250 mL 1008015
1008015 1個 26,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-30 CAPS/ NaOH, 0.5M, pH11.6, 100 mL 1008016
1008016 1個 24,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-31 CAPS/ NaOH, 0.5M, pH11.6, 250 mL 1008017
1008017 1個 45,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-32 CAPS/ NaOH, 0.5M, pH8.8, 100 mL 1008018
1008018 1個 24,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-33 CAPS/ NaOH, 0.5M, pH8.8, 250 mL 1008019
1008019 1個 45,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-34 CAPSO/ NaOH, 0.5M, pH9.5, 100 mL 1008020
1008020 1個 24,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-35 CAPSO/ NaOH, 0.5M, pH9.5, 250 mL 1008021
1008021 1個 40,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-36 CHES/ NaOH, 0.5M, pH10.8, 100 mL 1008022
1008022 1個 18,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-37 CHES/ NaOH, 0.5M, pH10.8, 250 mL 1008023
1008023 1個 34,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-38 CHES/ NaOH, 0.5M, pH8.0, 100 mL 1008024
1008024 1個 18,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-39 CHES/ NaOH, 0.5M, pH8.0, 250 mL 1008025
1008025 1個 34,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-40 Sodium citrate/ Citric acid, 0.5M, pH5.5, 100 mL 1008026
1008026 1個 18,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-41 Sodium citrate/ Citric acid, 0.5M, pH5.5, 250 mL 1008027
1008027 1個 29,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-42 Hexanediol-1,6, 50%(v/v), 100 mL 1008028
1008028 1個 12,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-43 Hexanediol-1,6, 50%(v/v), 250mL 1008029
1008029 1個 19,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-44 Jeffamine M-600, 50%(v/v), 100 mL 1008034
1008034 1個 21,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-45 Jeffamine M-600, 50%(v/v), 250 mL 1008035
1008035 1個 36,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-46 Jeffamine M-600, 50%(v/v), pH7.0, 100 mL 1008036
1008036 1個 23,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-47 Jeffamine M-600, 50%(v/v), pH7.0, 250 mL 1008037
1008037 1個 45,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-48 KPO2/Na2PO, 0.5M, pH 6.2, 100 mL 1008038
1008038 1個 16,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-49 KPO2/Na2PO, 0.5M, pH 6.2, 250 mL 1008039
1008039 1個 25,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-50 KPO2/Na2PO, 0.5M, pH 8.5, 100 mL 1008040
1008040 1個 16,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-51 KPO2/Na2PO, 0.5M, pH 8.5, 250 mL 1008041
1008041 1個 25,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-52 Potassium sulfate, 0.5M, 100 mL 1008042
1008042 1個 14,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-53 Potassium sulfate, 0.5M, 250 mL 1008043
1008043 1個 24,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-54 Sodium fluoride, 0.5M, 100 mL 1008046
1008046 1個 23,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-55 Sodium fluoride, 0.5M, 250 mL 1008047
1008047 1個 38,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-56 Sodium phosphate/Citric acid,0.5M, pH4.2, 100 mL 1008048
1008048 1個 17,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-57 Sodium phosphate/Citric acid,0.5M, pH4.2, 250 mL 1008049
1008049 1個 26,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-58 PEG 1500, 50%(w/v), 100 mL 1008050
1008050 1個 14,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-59 PEG 1500, 50%(w/v), 250 mL 1008051
1008051 1個 24,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-60 PEG 1000, 50%(w/v), 100 mL 1008052
1008052 1個 19,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-61 PEG 1000, 50%(w/v), 250 mL 1008053
1008053 1個 33,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-62 PEG 3350, 50%(w/v), 100 mL 1008054
1008054 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-63 PEG 3350, 50%(w/v), 250 mL 1008055
1008055 1個 32,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-64 PEG 3000, 50%(w/v), 100 mL 1008056
1008056 1個 14,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-65 PEG 3000, 50%(w/v), 250 mL 1008057
1008057 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-66 PEG 4000, 50%(w/v), 100 mL 1008058
1008058 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-67 PEG 4000, 50%(w/v), 250 mL 1008059
1008059 1個 32,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-68 PEG 6000, 50%(w/v), 100 mL 1008060
1008060 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-69 PEG 6000, 50%(w/v), 250 mL 1008061
1008061 1個 32,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-70 PEG 8000, 50%(w/v), 100 mL 1008062
1008062 1個 21,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-71 PEG 8000, 50%(w/v), 250 mL 1008063
1008063 1個 35,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-72 Pentaerythritol ethoxylate (15/4 EO/OH), 100 mL 1008064
1008064 1個 15,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-73 Pentaerythritol ethoxylate (15/4 EO/OH), 250 mL 1008065
1008065 1個 24,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-74 PEG 2000 MME, 50%(w/v), 100 mL 1008066
1008066 1個 15,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-75 PEG 2000 MME, 50%(w/v), 250 mL 1008067
1008067 1個 26,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-76 PEG 5000 MME, 50%(w/v), 100 mL 1008068
1008068 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-77 PEG 5000 MME, 50%(w/v), 250 mL 1008069
1008069 1個 32,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-78 Pentaerythritol propoxylate (17/8 PO/OH), 100 mL 1008070
1008070 1個 15,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-79 Pentaerythritol propoxylate (17/8 PO/OH), 250 mL 1008071
1008071 1個 24,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-80 Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH), 100 mL 1008072
1008072 1個 15,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-81 Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH), 250 mL 1008073
1008073 1個 24,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-82 Polyvinylpyrrolidone K15, 50%(w/v), 100 mL 1008074
1008074 1個 17,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-83 Polyvinylpyrrolidone K15, 50%(w/v), 250 mL 1008075
1008075 1個 29,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-84 Glycerol, 80%(v/v), 100 mL 1008076
1008076 1個 12,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-85 Glycerol, 80%(v/v), 250 mL 1008077
1008077 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-86 Succinic acid/ HCl, 1.2M, pH7.0, 100 mL 1008078
1008078 1個 19,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-87 Succinic acid/HCl, 1.2M, pH7.0, 250 mL 1008079
1008079 1個 34,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-88 Potassium phosphate monobasic, 1.5M, 100 mL 1008080
1008080 1個 15,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-89 Potassium phosphate monobasic, 1.5M, 250 mL 1008081
1008081 1個 24,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-90 Sodium citrate tribasic, 1.6M, 100 mL 1008082
1008082 1個 16,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-91 Sodium citrate tribasic, 1.6M, 250 mL 1008083
1008083 1個 27,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-92 Sodium acetate/ Acetic acid, 1M, pH3.4, 100 mL 1008085
1008085 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-93 Sodium acetate/ Acetic acid, 1M, pH3.4, 250 mL 1008086
1008086 1個 26,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-94 Sodium acetate/ Acetic acid, 1M, pH4.5, 100 mL 1008087
1008087 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-95 Sodium acetate/ Acetic acid, 1M, pH4.5, 250 mL 1008088
1008088 1個 26,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-96 Sodium acetate/ Acetic acid, 1M, pH5.5, 100 mL 1008089
1008089 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-97 Sodium acetate/ Acetic acid, 1M, pH5.5, 250 mL 1008090
1008090 1個 26,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-98 Sodium acetate/ Acetic acid, 1M, pH6.2, 100 mL 1008091
1008091 1個 20,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4929-99 Sodium acetate/ Acetic acid, 1M, pH6.2, 250 mL 1008092
1008092 1個 26,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4930-01 Ammonium acetate, 1M, 100 mL 1008093
1008093 1個 26,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4930-02 Ammonium acetate, 1M, 250 mL 1008094
1008094 1個 43,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4930-03 Ammonium chloride, 1M, 100 mL 1008095
1008095 1個 12,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4930-04 Ammonium chloride, 1M, 250 mL 1008096
1008096 1個 18,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4930-05 Ammonium citrate dibasic, 1M, 100 mL 1008097
1008097 1個 17,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4930-06 Ammonium citrate dibasic, 1M, 250 mL 1008098
1008098 1個 29,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

89-4930-07 Ammonium tartrate dibasic, 1M, 100 mL 3164-29-2 1008099
1008099 1個 15,000円

カート

見積依頼

お問い合わせ

お気に入り機能はログイン後にご利用いただけます

ログインする

×